Sąd wydał wyrok w procesie, jaki były prezes Stadniny Koni Arabskich w Janowie Podlaskim wytoczył spółce. Powództwo zdymisjonowanego na fali prowadzonych przez PiS czystek w państwowych instytucjach zostało oddalone. Orzeczenie nie jest prawomocne.

Przypomnijmy, że Marek Trela początkowo żądał przywrócenia do pracy oraz zasądzenia wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy w kwocie 240 tys zł. Następnie jego pełnomocnik ograniczył jednak roszczenie dotyczące wynagrodzenia do kwoty 36 tys zł. Później zaś ponownie zmodyfikował swoje stanowisko i wniósł o zasądzenie w miejsce przywrócenia do pracy wynagrodzenia za okres trzech miesięcy.

Pełnomocnik stadniny, który żądał odrzucenia pozwu w całości dowodził, że umowa z M. Trelą była zawarta jedynie na czas pełnienia przez niego funkcji prezesa. A jako, że zgodnie z zasadami panującymi w spółkach prawa handlowego, umowy takie wygasają z chwilą odwołania, to żądania b. szefa stadniny są pozbawione podstaw. Prawnik M. Treli podkreślał, że umowa nie była terminowa, gdyż zawarto ją na czas nieoznaczony. Toteż winna zostać rozwiązana z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Podczas procesu ustano, że spółkę i powoda łączyły dwa stosunki prawa. Pierwszym był stosunek korporacyjny, wynikający z powołania na funkcję. Drugim stosunek pracy oparty na podstawie umowy. A jako że pierwszy ustał z chwilą odwołania, przewód sprowadzał się wyłącznie do oceny łączącej strony umowy o pracę. W jego toku sąd szczegółowo przesłuchał świadków, poddał analizie treść aktu założycielskiego spółki, zapoznał się też z pozostałą zgromadzoną w aktach dokumentacją.

Sąd przypomniał, że pomysł zawierania z prezesami tzw. spółek strategicznych skarbu państwa umów o pracę, na czas pełnienia funkcji szefa zarządu spółki handlowej, powstał jeszcze pod koniec lat 90-tych (wcześniej zwierano takie umowy na czas nieokreślony, ale zrezygnowano z takiej formuły). Taką też umowę miał Marek Trela. A orzekając nie miał wątpliwości, co do interpretacji jej zapisów. Jak zaznaczył, czas trwania umowy o pracę, był w tym przypadku ściśle związany z czasem pełnienia funkcji. Taki też pogląd utrwalony jest w orzecznictwie. 

Według sądu brak jest też możliwości zwrotu opłaty od pozwu, którą M. Trela uiścił w kwocie 12 tysięcy złotych. A podstaw do jej zwrotu nie daje okoliczność, że w trakcie procesu zmodyfikował swe roszczenie i domagał się odszkodowania, od którego ta opłata nie byłaby pobierana. Wyrok mógłby być inny, gdyby M. Trelę zdymisjonowano po 22 lutym 2016 r. Odwołano go trzy dni przed wejściem w życie korzystniejszych dla niego przepisów kodeksu pracy. Orzeczenie nie jest prawomocne.

(mg)

Skomentuj

Komentuj jako gość

0 / 1000 Ograniczenie ilości znaków
Twoja wiadomość powinna zawierać od 10-1000 znaków
warunki użytkowania.

WYDAWCA


logo arx

 

ARX-MERITUM Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 16

21-300 Radzyń Podlaski

REDAKCJA


Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Redaktor naczelny - Magdalena Krawczyk

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

882-999-824

 

Dziennikarze

Dominika Lipowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Brodowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Andrzej Kotyła (felietonista)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REKLAMA


Kontakt: 604-585-595

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cennik

Specyfikacja techniczna reklam

Regulamin