Efektowną oprawę miał jubileusz 50-lecia OSP w Sławacinku Starym, gmina Biała Podlaska, zorganizowany w ubiegłą sobotę. Oprócz licznie przybyłych mieszkańców, udział wzięło wielu gości m.in. przedstawiciele władz gminy, powiatu, duchowieństwo oraz poczty sztandarowe OSP ze Swór, Dokudowa, Sitnika, Cicibora Dużego, Hruda, Cełujek i Woskrzenic Małych, a także kadeci Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej.

 Uroczystość rozpoczęła się  mszą św. w miejscowej kaplicy, którą odprawił kapelan diecezjalny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, ks. kanonik Andrzej Biernat. Życzenia do druhów i ich rodzin skierował również proboszcz parafii, ks. kanonik Marian Daniluk. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy przeszli na plac manewrowy przy remizo-świetlicy. Pochód otwierała strażacka orkiestra dęta z Łomaz. Przybyłych powitał prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Wiesław Panasiuk. W swoim przemówieniu podziękował strażakom za ich ofiarną i wytrwałą służbę.

 - Napisy na sztandarach niezmiennie od lat głoszą, że strażacy służą „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” i tak jest. Życie codzienne dostarcza na to mnóstwo dowodów.  Z okazji waszego święta dziękuję wam za codzienne realizowanie trudnych i odpowiedzialnych zadań, za poświęcenie i ofiarność w obronie życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Dziękuje za stałe wzbogacanie dorobki waszych poprzedników  i godny podziwu profesjonalizm podczas działań ratowniczo – gaśniczych. Szczególne wyrazy szacunku i uznania przekazuję seniorom służby pożarniczej, którzy tworzyli tutejsza jednostkę. W tym szczególnym dniu życzę wam druhowie, abyście zawsze mogli być dumni ze swojej służby i aby nie wypaliła się w was chęć do niesienia pomocy – podkreślił wójt Panasiuk.  Jako prezent przekazał jednostce OSP w Sławacinku Starym zestaw do gaszenia małych pożarów.

 Jubileusz był okazją do uhonorowania zasłużonych strażaków  i osób związanych z pożarnictwem. Dekoracji razem z włodarzem gminy dokonali komendant miejski PSP Artur Tomczuk i dyrektor Biura Terenowego OSP Bożena Krzyżanowska.

 Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Grzegorza Ochijewicz, Witold Jankowski, Marek Maleńczuk, Karol Kaliszewski, Maria Białek, Waldemar Białek i Mirosław Dmitruk.

 Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Zdzisław Marczuk, Piotr Ochijewicz i Robert Dmitruk.

 Brązowym Medalem odznaczono: Agnieszkę Borodijuk Naumiuk, Krystynę Krasochę, Stanisławę Wróbel, Urszule Maleńczuk, Reginę Kaliszewską, Bogumiłę Grzywacz, Małgorzatę Niestoruk, Mateusza Maleńczuka, Michała Maleńczuka i Alberta Chwedoruka.

 Odznakę Honorową Zasłużony Strażak Powiatu Bialskiego przyznano druhom: Piotrowi Oskwarkowi i Lucjanowi Krasocha.

 Odznakę Strażak Wzorowy odebrali: Patryk Andrzejewski, Hubert Chwedoruk, Jakun Kowalik, Ernest Chwedoruk i Konrad Ochijewicz.

Odznaczenia „Za Zasługi dla Gminy Biała Podlaska” wręczono dla Jana Zozuli, Jana Sołtana i Remigiusza Maleńczuka.

 Po części oficjalnej wystąpił miejscowy zespół Jutrzenka. Uczestnicy zabawy zostali zaproszenia na pyszną strażacką grochówkę i kiełbaski z grilla. Przez cały wieczór do tańca przygrywał zespół Forum, w którego składzie grają: Krzysztof Liński, Rafał Maleńczuk, Anna Wróbel i Krzysztof Czeczko. Atrakcją dla dzieci była loteria fantowa z ciekawymi nagrodami.

 

Monografia OSP w Sławacinku Starym


Chlubą Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławacinku Starym jest wiekowa historia, a w niej trwające latami różnorodne działania ratownicze oraz wszelkie przedsięwzięcia krzewiące oświatę i kulturę. Jednostka może pochwalić się dobrą działalnością w zakresie prewencji, wyszkoleniu bojowym, dobrą współpracą z młodzieżą, na rzecz poprawy bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców swojej miejscowości.

 

Jednostka powstała 12 lutego 1967 roku. Założycielami było 25 osób, z pośród których wyłoniono skład zarządu: prezes dh. Eugeniusz Miela, v-ce prezes naczelnik dh. Lucjan Krasocha, z-ca naczelnika dh. Marian Badach, skarbnik dh. Paweł Jankowski, sekretarz dh. Julian Dmitruk, gospodarz dh. Michał Sawczak. Do komisji rewizyjnej wybrano: przewodniczący dh. Wiktor Krasocha, członek dh. Aleksander Kaliszewski, członek dh. Stanisław Maleńczuk.

 

Priorytetowym zadaniem ówczesnego zarządu było uzyskanie pełnego wyszkolenia funkcyjnych i strażaków oraz dążenie do możliwości pozyskania sprzętu pożarniczego. Po dobrym wyszkoleniu, 15 lutego 1968 roku nastąpił oczekiwany sukces, otrzymano od Komendy Powiatowej Straży Pożarnej motopompę pożarniczą PO3 wraz z kompletem niezbędnego wyposażenia .

 

6 czerwca 1968r. komitet budowy świetlicy, przekazał budynek w stanie surowym pod opiekę OSP. Dzięki prężnej działalności jednostki i bardzo dużym zaangażowaniu wszystkich członków, 28 czerwca 1968 została zakończona budowa świetlicy i oddana do użytku dla miejscowego społeczeństwa.

 

W 1970 roku jednostka przystąpiła do budowy garażu na sprzęt pożarniczy. Otrzymano zgodę na wykop fundamentów. Dobra organizacja i wysokie aspiracje, doprowadziły do uwieńczenia inwestycji i dwa lata później oddano garaż do użytku. Jednostka w 1973r. otrzymała lekki samochód pożarniczy na podwoziu marki „Żuk” GLM. Częste dysponowanie jednostki do akcji ratowniczo-gaśniczych i sukcesy w tychże akcjach, zakwalifikowały jednostkę do posiadania samochodu średniego. 22 marca 1974 r. jednostka została przekwalifikowana i otrzymała samochód pożarniczy na podwoziu marki „Star” GBM. W 1976 roku naczelnik OSP dh. Marian Badach z z-cą naczelnika Janem Kozulą podjęli się wykonania centralnego ogrzewania w remizo-świetlicy.

 

Czynny udział w akcjach sprawił, że OSP otrzymała dodatkowy sprzęt do walki z pożarami. Wyposażenie zwiększyło się o 2 motopompy, przyczepę na węże i inny sprzęt. Zmusiło to do dalszej rozbudowy remizy i jesienią 1976 roku oddano do użytku magazynek na materiały pędne i smary tzw. „MPS” oraz centralne ogrzewanie.

 

OSP w Sławacinku Starym jest oceniana zarówno przez władze gminne jaki powiatowe jako jedna z wyróżniających się, co sprawiło, że rozwój jednostki nie zwolnił. Mając na uwadze zapewnienie odpowiednich warunków dla OSP przystąpiono do budowy drugiego boksu garażowego. Prace przy budowie na sumę 300 tysięcy złotych były wykonywane wyłącznie czynem społecznym. Materiały w postaci bloków betonowych i pokrycia dachowego sfinansował Urząd Gminy w Białej Podlaskiej, natomiast prace budowlane, od zalania fundamentów do całkowitego wykończenia budowy, wykonywane przez druha Stanisława Chwedoruka. Pomieszczenia oddano do użytku w 1978 roku.

 

23 maja 1997 roku jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławacinku Starym włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Za bardzo dobre wyniki z działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej, Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP dh. Waldemar Pawlak, w 2007 roku odznaczył Srebrnym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławacinku Starym.

 

W obecnym składzie skład Zarządu jednostki znajdują się: prezes dh Marian Oskwarek, v-ce prezes naczelnik dh Marek Maleńczuk, z-ca naczelnika dh Piotr Oskwarek, skarbnik dh Andrzej Nestoruk, sekretarz dh Grzegorz Ochijewicz, gospodarz dh Franciszek Kaliszewski, członek (kronikarz) dh Mateusz Maleńczuk. Komisja rewizyjna: przewodniczący dh Witold Jankowski, członek dh Albert Chwedoruk, członek dh Tomasz Chalimoniuk.

 

Dzięki prężnej działalności Zarządu i strażaków, jednostka, w chwili obecnej posiada na wyposażeniu: ciężki samochód pożarniczy na podwoziu „Jelcz 4×4” GCBA 4/30, cztery motopompy pożarnicze, komplet węży, zestaw do ratownictwa technicznego „LUKAS”, zestaw do ratownictwa medycznego, piły spalinowe do cięcia drewna, betonu i stali, agregat prądotwórczy i oddymowy, sprzęt ochrony układu oddechowego, tzw. „aparaty powietrzne”, umundurowanie specjalne wraz z pełnym uzbrojeniem osobistym każdego strażaka biorącego udział w akcji, urządzenia do wykrywania gazów niebezpiecznych, radiotelefony przenośne, dwa ogrzewane boksy garażowe, izbę pamięci oraz magazyn na paliwa, oleje i smary, wiele innego oprzyrządowania niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych.

 

Małgorzata Brodowska

DSC_0800_wynik
DSC_0801_wynik
DSC_0802_wynik
DSC_0805_wynik
DSC_0806_wynik
DSC_0807_wynik
DSC_0808_wynik
DSC_0810_wynik
DSC_0811_wynik
DSC_0813_wynik
DSC_0814_wynik
DSC_0818_wynik
DSC_0820_wynik
DSC_0821_wynik
DSC_0822_wynik
DSC_0823_wynik
DSC_0825_wynik
DSC_0826_wynik
DSC_0827_wynik
DSC_0828_wynik
DSC_0829_wynik
DSC_0830_wynik
DSC_0831_wynik
DSC_0832_wynik
DSC_0834_wynik
DSC_0836_wynik
DSC_0838_wynik
DSC_0839_wynik
DSC_0840_wynik
DSC_0841_wynik
DSC_0842_wynik
DSC_0843_wynik
DSC_0844_wynik
DSC_0849_wynik
DSC_0850_wynik
DSC_0851_wynik
DSC_0852_wynik
DSC_0853_wynik
DSC_0855_wynik
DSC_0856_wynik
DSC_0860_wynik
DSC_0863_wynik
DSC_0865_wynik
DSC_0868_wynik
DSC_0872_wynik
DSC_0874_wynik
DSC_0876_wynik
DSC_0877_wynik
DSC_0878_wynik
DSC_0880_wynik
DSC_0881_wynik
DSC_0882_wynik
DSC_0883_wynik
DSC_0884_wynik
DSC_0885_wynik
DSC_0886_wynik
DSC_0887_wynik
DSC_0888_wynik
DSC_0889_wynik
DSC_0890_wynik
DSC_0891_wynik
DSC_0892_wynik
DSC_0893_wynik
DSC_0894_wynik
DSC_0895_wynik
DSC_0896_wynik
DSC_0897_wynik
DSC_0898_wynik
DSC_0899_wynik
DSC_0900_wynik
DSC_0901_wynik
DSC_0903_wynik
DSC_0905_wynik
DSC_0907_wynik
DSC_0908_wynik
DSC_0909_wynik
DSC_0910_wynik
DSC_0911_wynik
DSC_0913_wynik
DSC_0916_wynik
DSC_0917_wynik
DSC_0919_wynik
DSC_0920_wynik
DSC_0921_wynik
DSC_0927_wynik
DSC_0928_wynik
DSC_0930_wynik
DSC_0931_wynik
DSC_0932_wynik
DSC_0933_wynik
DSC_0937_wynik
DSC_0938_wynik
DSC_0945_wynik
DSC_0946_wynik
DSC_0947_wynik
DSC_0948_wynik
DSC_0949_wynik
DSC_0950_wynik
DSC_0951_wynik
DSC_0954_wynik
DSC_0955_wynik
DSC_0956_wynik
DSC_0957_wynik
DSC_0958_wynik
DSC_0963_wynik
DSC_0966_wynik
DSC_0967_wynik
DSC_0968_wynik
DSC_0970_wynik
DSC_0971_wynik
DSC_0972_wynik

 

  • Brak komentarzy

Skomentuj

Komentuj jako gość

0 / 1000 Ograniczenie ilości znaków
Twoja wiadomość powinna zawierać od 10-1000 znaków
warunki użytkowania.

WYDAWCA


logo arx

 

ARX-MERITUM Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 16

21-300 Radzyń Podlaski

REDAKCJA


Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Redaktor naczelny - Magdalena Krawczyk

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

882-999-824

 

Dziennikarze

Dominika Lipowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Brodowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Andrzej Kotyła (felietonista)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REKLAMA


Kontakt: 604-585-595

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cennik

Specyfikacja techniczna reklam

Regulamin