Zarząd województwa uznał protest bialskiego samorządu. Do urzędu miasta wpłynęło już pismo z wynikiem rozpatrzenia protestu, dotyczącego oceny wniosku o dofinansowanie projektu „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska”. Po ponownej ocenie wniosku, eksperci zgodzili się z argumentacją pracowników magistratu, przyznając dodatkowe punkty.

Przypomnijmy, że Biała Podlaska ubiega się o fundusze unijne na realizację projektu, dotyczącego małych instalacji OZE. Wniosek dotyczący projektu, złożonego do urzędu marszałkowskiego, w ramach konkursu ogłoszonego przy udziale funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wniosek znalazł się na liście pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. A po ocenie merytorycznej spełnił kryteria wyboru projektów. Ostatecznie nie został jednak zaklasyfikowany do dofinansowania z powodu wyczerpania kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie. Po losowaniu, spośród tych projektów, które uzyskały identyczną liczbę punktów, pieniądze przyznano 126 gminom, których projekty otrzymały podczas oceny merytorycznej od 97,5 do 100 pkt. Bez dofinansowania, z powodu wyczerpania puli finansowej zostało 125 gmin.

Analiza oceny wniosku wykazała, że jej wynik był nieadekwatny i krzywdzący. Dlatego korzystając z przewidzianej prawem procedury odwoławczej, 19 stycznia bialski samorząd wniósł protest, w którym zakwestionował przeprowadzoną ocenę merytoryczną wniosku. Do ponownej oceny komisja konkursowa zaangażowała ekspertów, korzystając przy tym z prawa do przedłużenia terminu oceny protestu z 30 do 60 dni, o czym 3 marca poinformowała magistrat. Protest został uznany. - Do urzędu miasta wpłynęło pismo z wynikiem rozpatrzenia protestu, dotyczącego oceny wniosku o dofinansowanie projektu „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska”, w którym Zarząd Województwa Lubelskiego uznał protest za zasadny. Po ponownej ocenie, eksperci zgodzili się z argumentacją pracowników magistratu, przyznając dodatkowe punkty – podkreśla Adam Chodziński, zastępca prezydenta Białej Podlaskiej.

Eksperci dokonujący weryfikacji oprotestowanej oceny zgodzili się z argumentacją pracowników magistratu, przyznając w ramach kryterium „Wpływ na bezpieczeństwo użytkowników, oszczędność zasobów i jakość użytkowania” dodatkowe punkty, w wyniku czego projekt uzyskał łącznie 97,5 pkt, co stanowi 97,5 proc. maksymalnej liczby punktów (100 pkt) możliwej do uzyskania na etapie oceny trafności merytorycznej. Tym samym wniosek otrzymał maksymalną liczbę możliwych do uzyskania punktów w ramach wszystkich kryteriów. Z wyjątkiem kryterium „Efektywność kosztowa 1 MW dodatkowej zdolności wytwarzania energii odnawialnej (bez kogeneracji)”, gdzie wniosek otrzymał 22,5 pkt na 25 możliwych. Kryterium to ocenia średni umowny koszt jednostkowy uzyskania 1 jednostki wskaźnika produktu (pojedynczej instalacji OZE) w projekcie, w porównaniu z analogicznym kosztem jednostkowym zaplanowanym w programie.

Poziom wskaźnika przyjęty w projekcie przygotowanym przez urząd miasta wynika wprost z ceny rynkowej instalacji OZE, którymi zainteresowani są mieszkańcy Białej Podlaskiej, czyli instalacji solarnych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę. Przygotowując projekt samorząd zadbał przede wszystkim o to, by stanowił on odpowiedź na rzeczywiste potrzeby mieszkańców oraz by urządzenia, które mają trafić do bialczan były odpowiedniej jakości. Władze oczekują obecnie dalszych informacji od komisji konkursowej, w sprawie dofinansowania projektu.

(mg)

pixabay

 

 

 

Skomentuj

Komentuj jako gość

0 / 1000 Ograniczenie ilości znaków
Twoja wiadomość powinna zawierać od 10-1000 znaków
warunki użytkowania.

WYDAWCA


logo arx

 

ARX-MERITUM Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 16

21-300 Radzyń Podlaski

REDAKCJA


Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Redaktor naczelny - Magdalena Krawczyk

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

882-999-824

 

Dziennikarze

Dominika Lipowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Brodowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Andrzej Kotyła (felietonista)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REKLAMA


Kontakt: 604-585-595

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cennik

Specyfikacja techniczna reklam

Regulamin